Program obuke

Projektni tim je zadovoljan što je uspješno završio obuku.

Razvoj edukacijskog plana i programa

 

Purchase this image at http://www.stocksy.com/190370

Edukacijski plan i program predstavlja osnovu na kojoj će se kasnije sprovoditi plan obuke iz sportskog menadžmenta, a namijenjena je menadžerima polu-profesionalnih i amaterskih sportskih klubova. Plan i program obuke sadrži detaljan pregled svih modula koji će biti sastavni dio obuke. Svaki modul će se sastojati od sljedećih elemenata: kratak pregled sadržaja, ishodi učenja i broj lekcija. Ovo će pomoći ciljnim grupama u izboru modula koje žele pohađati. Kada plan i program bude završen, isti će se prevesti na jezike zemalja koji učestvuju u projektu.

Sljedeće podaktivnosti će se realizovati u svrhu “ razvoja edukacijskog plana i programa”:

  • Plan i program obuke
  • Prevod

 

Edukacijski materijal “ Uspješan menadžer polu-profesionalnih sportskih klubova”

 

Glavna aktivnost SportGo projekta je izrada edukativnog materijala za svaki modul programa obuke. Dostupni su sljedeći moduli:

  • Uvod u osnove vještine upravljanja
  • Uspješni upravljački alati
  • Sponzori – kako obezbijediti finansiranje?
  • Pravna pitanja
  • Liderstvo i Menadžment ljudskih resursa (što uključuje i upošljavanje volontera)
  • Marketinški alati za sportske klubove (osnovni alati i društveni mediji)
  • Najbolji primjeri iz prakse uspješnog upravljanja sportskim klubom